FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w konkursie "Teraz Polska" lub chcesz uzyskać więcej informacji, wypełnij formularz:

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), ul. Górskiego 1, e-mail: sekretariat@terazpolska.pl, tel. +48 22 2012690. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja konkursu. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz możliwość skierowania sprawy do sądu lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja o przetwarzaniu danych znajduje się w Regulaminie Funkcjonowania i Przyznawania Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.
*pola obowiązkowe
Na Twoje zgłoszenie czekamy do: 31 stycznia 2023 r.

IDEA

Konkurs „Teraz Polska” to jeden z najpopularniejszych konkursów jakości w Polsce.

Od 12 lat nagradzamy w nim również innowacje. Ideą tej kategorii Konkursu jest wyłonienie najbardziej nowatorskich rozwiązań w zakresie produkcji. Celem Konkursu jest również promocja przedsiębiorstw, które wdrażają nowoczesne technologie w praktyce.

DLA KOGO

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne:

  • które od co najmniej 12 miesięcy prowadzą działalność gospodarczą;
  • których przedsięwzięcie innowacyjne zostało opracowane przez jednostkę badawczą, działającą w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki lub wyższą uczelnię oraz wdrożone przez podmiot uczestniczący w Konkursie co najmniej 12 miesięcy temu oraz do chwili obecnej nie zostało zastąpione rozwiązaniem nowszym.

Dopuszczalne jest zgłoszenie innowacji, która nie została opracowana przez jednostkę badawczą lub wyższą uczelnię, pod warunkiem, że powstała ona w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność badawczo-rozwojową.

PO CO

Zwycięstwo w tym konkursie to prestiż i potwierdzenie wysokiej jakości oferowanych produktów i usług.

Zwiększa zaufanie konsumentów do produktu i kontrahentów do producenta.

Konkurs Teraz Polska dla przedsięwzięć innowacyjnych

Laureaci mają prawo do wszechstronnego korzystania z Godła "Teraz Polska" przez 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Zostają członkami klubu Teraz Polska, gdzie mają możliwość wzajemnego wspierania się oraz korzystania z platformy współpracy stworzonej przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ

  1. Wypełnij ankietę rejestracyjną, i prześlij ją wraz z opłatą rejestracyjną 500 zł.
  2. Po otrzymaniu od nas ankiety weryfikacyjnej, wypełnij ją i prześlij wraz z opłatą weryfikacyjną, zgodnie z Regulaminem.